• Superkobieta jest taka jak Ty

  Niezależnie od tego, czy stawiasz na karierę czy właśnie założyłaś rodzinę, czy Twoją pasją są podróże czy może interesujesz się modą, szukasz urodowych porad lub też pragniesz przede wszystkim dbać o zdrowie – na portalu SuperKobiety z pewnością znajdziesz to, co Cię zainteresuje i zainspiruje. Wiemy, co jest dla Ciebie ważne, czego pragniesz, i co pomoże Ci zdobywać świat.

 • Jesteśmy blisko kobiet

  Kobiety dziś to superkobiety! Mają wiele twarzy, łączą dziesiątki obowiązków i nigdy nie zostają w tyle. Zawsze idą przed siebie. Niezależne i silne bizneswoman, a jednocześnie ciepłe i wrażliwe matki i żony. Jak to robią? Wiedzą, czego chcą, i gdzie mogą szukać pomocy i ciekawych porad. Portal SuperKobiety powstał właśnie z myślą o nich. Łącząc różnorodną tematykę, jest blisko nich w każdej sytuacji.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego. Jak uzyskać refundację NFZ?

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie

Niepełnosprawność często oznacza zwiększone koszty życia. Osoby z dysfunkcją ruchową wynikającą z choroby lub po przebytych operacjach, wymagają specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, której lekarz zalecił sprzęt do rehabilitacji w domu – skorzystaj z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W tym artykule dowiesz się, jak uzyskać takie dofinansowanie!

Refundacja NFZ na sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie to pomoc finansowa przy zakupie sprzętów i urządzeń medycznych wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Natomiast sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, ułatwiające powrót do zdrowia lub poprawiające jakość życia pacjentów zmagających się z chorobą.  Mogą to być gorsety, poduszki i materace przeciwodleżynowe, pionizatory, kule czy chodziki rehabilitacyjne.

Skorzystać z dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny może każdy, kto posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w domu przy użyciu tego sprzętu. Przysługuje ona każdemu ubezpieczonemu pacjentowi w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku refundacji z NFZ nie obowiązuje kryterium dochodowe! Sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i pomocniczy refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 

Za dofinansowania do sprzętu ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych odpowiedzialne są dwie instytucje – NFZ i PFRON. Warto jednak pamiętać, że jeżeli zakup danego wyrobu rehabilitacyjnego nie jest objęty refundacją NFZ, wówczas można postarać się o dofinansowanie z PFRON – zauważa przedstawiciel sklepu medycznego dobrysklepmedyczny.pl, w którym znajdziemy profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny renomowanych marek.

PFRON może udzielić dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osoby niepełnosprawnej poparty zaleceniami lekarza prowadzącego. Dofinansowanie zakupu takiego sprzętu wynosi do 80% jego kosztu – nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Udział własny wynosi minimum 20% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Jak uzyskać refundację na zakup sprzętu rehabilitacyjnego?

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego można uzyskać pod warunkiem przedstawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które wystawia uprawniony lekarz, np. chirurg, ortopeda, neurolog czy lekarz rehabilitacji. Od 1 stycznia 2020 roku, lekarze wystawiający zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny automatycznie potwierdzają prawo do świadczeń w NFZ za pomocą platformy eZWM. Następnie lekarz drukuje zlecenie i je podpisuje. W ostatnim kroku wystarczy zrealizować zlecenie w aptece lub sklepie medycznym posiadającym umowę z NFZ. Jeśli zlecenie dotyczy sprzętu o miesięcznym okresie użytkowania, np. cewników, pieluchomajtek, czy zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych, warto złożyć wniosek o wydanie przez NFZ karty comiesięcznego zaopatrzenia. Karta ta ważna jest przez 12 miesięcy od daty jej wystawienia.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym (obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku) nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wnioski są przyjmowane przez cały rok. Jedyne, co należy przygotować to:

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości dochodów,
 • specyfikację cenową danego sprzętu,
 • zaświadczenie lekarza o zasadności korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego.

Korzystając z dofinansowania PFRON, należy pamiętać, że nie przysługuje ono osobom, które mają jakiekolwiek zaległości wobec Funduszu.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (brak ocen)
Loading...