Co oznacza słowo „prosument” w odniesieniu do fotowoltaiki?

Montaż paneli solarnych

Prosument to uczestnik procesu prosumpcji, czyli taki konsument, który samodzielnie wytwarza produkt lub usługę w celu wykorzystania go we własnym zakresie. Koncepcja prosumpcji została sformułowana po raz pierwszy w 1972 roku przez Kanadyjczyków Marshalla McLuhana i Barringtona Nevitta, którzy postawili tezę, że dzięki rozwojowi technologii elektrycznych konsumenci mogą być coraz częściej równocześnie producentami.

Prosument w kontekście ochrony środowiska

Obecnie terminów „prosument” i „prosumpcja” najczęściej używa się w kontekście ochrony środowiska. W takim rozumieniu prosument wytwarza energię elektryczną z wykorzystaniem należących do niego systemów odnawialnych źródeł energii, a więc np. instalacji fotowoltaicznej. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii definiuje prosumenta energii odnawialnej jako odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486).

Instalacje fotowoltaiczne i prosumpcja w praktyce

W sytuacji, gdy instalacja produkuje więcej energii, niż właściciel jest w stanie zużyć, nadwyżki odsyłane są do ogólnej sieci energetycznej. Prosument może odkupić energię na preferencyjnych warunkach, gdy wydajność instalacji PV spadnie, czyli najczęściej zimą. Z ustawowej definicji wynika, że obecnie prosumentem może być zarówno osoba prywatna, która produkuje prąd za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej, jak i przedsiębiorca, pod warunkiem, że moc instalacji nie przekracza 50 kW. Właśnie dlatego w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców ofertą dostawców instalacji fotowoltaicznych takich jak firma Green House Systems.

Za każdą przesłaną do sieci energetycznej 1 kWh prosument może odebrać 0,8 kW w przypadku instalacji o mocy do 10 kW lub 0,7 kWh w przypadku instalacji o mocy od 10 do 50 kW. Chociaż bycie prosumentem nie daje jeszcze możliwości całkowitego uniezależnienia się od zewnętrznego dostawcy prądu, pozwala uzyskać bardzo szybki zwrot z inwestycji w fotowoltaikę. Nie mniej ważny jest oczywiście wkład prosumentów w aktywną ochronę środowiska przez korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (brak ocen)
Loading...