Jak wyglądają badania wstępne do pracy w dobie pandemii koronawirusa?

Badania wstępne do pracy

Pandemia koronawirusa silnie wpłynęła na światową gospodarkę, powodując liczne ograniczenia i restrykcje. Pewnym zmianom uległy też kwestie związane z pracą i nowym zatrudnieniem. Jednym z działów, który również został zmieniony, są procedury badań wstępnych i okresowych. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak wyglądają badania wstępne do pracy w czasach pandemii koronawirusa. Zachęcamy do lektury.

Badania wstępne w czasach pandemii koronawirusa

Badanie wstępne rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem. Następnie lekarz wykonuje podstawowe badania, takie jak:

  • morfologia krwi,
  • pomiar ciśnienia krwi,
  • badanie okulistyczne,
  • EKG serca.

W przypadku osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie, które wymaga odpowiedniego poziomu kondycji zdrowotnej, wówczas wykonuje się też spirometrię oraz badanie moczu. Każde badanie wstępnie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego. W związku z pandemią koronawirusa pewnym zmianom uległa procedura wykonywania badań wstępnych.

W przypadku braku dostępności do lekarza, który byłby uprawiony do przeprowadzenia wyżej wspomnianych badań, badanie wstępne może wykonać i wydać orzeczenie inny lekarz. Jednak orzeczenie wydane przez innego lekarza traci ważność po upływie 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego. Co więcej, istnieje możliwość wykonania badań wstępnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Jednym z miejsc, gdzie można wykonać badania wstępne do pracy, jest placówka medyczna Medykan w Jastrzębiu-Zdroju.

Kto musi poddawać się badaniom wstępnym?

Badania wstępne są obowiązkiem każdej osoby, która chce podjąć nową pracę, a także osób, które są przenoszone na inne stanowisko pracy, na których mogą być one narażone na działanie szkodliwych czynników zdrowotnych. Zakres badań wstępnych jest ustalany przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Czasy pandemii koronawirusa wniosły też pewne zmiany związane z osobami, które nie podlegają badaniom wstępnym. Wyżej wspomnianych badań nie mają obowiązku wykonywać osoby zatrudniane na stanowiska administracyjno- biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania danej pracy.

Co więcej, badań wstępnych nie muszą też wykonywać osoby ponownie przyjmowane do pracy u tego samego lub innego pracodawcy w ciągu 180 dni po zakończeniu, czy też wygaśnięciu poprzedniej umowy. Ważne jest również, aby miały one ważne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do dalszej pracy.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (brak ocen)
Loading...