Jakie narzędzia wykorzystuje się do wykonania badań przesiewowych?

urzadzenia do badan przesiewowych

Badania przesiewowe to profilaktyczne badania przeprowadzane wśród osób, u których nie stwierdzono pojawienia się danej choroby, natomiast istnieje ryzyko zapadalności na nią. Dzięki nim możliwe jest wykrycie i wczesne leczenie schorzenia, co zwiększa szanse na zapobieżenie jego poważnym następstwom w przyszłości. By jednak przeprowadzenie tych badań było możliwe, konieczne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi do badań przesiewowych.

Na czym polega spektrometria mas?

Spektrometria masowa to jedna z metod analitycznych. Zaliczana jest ona do metod spektroskopowych, a jej podstawą jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego konkretnych jonów w fazie gazowej. Obecnie wyróżnić można wiele odmian tej techniki, m.in. jonizację przez elektrorozpylanie czy liniową pułapkę jonową, przy czym każda z nich ma inne zastosowanie, a do jej przeprowadzenia niezbędne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi. To, co je łączy, to bazowanie na jonizacji cząsteczek lub atomów i późniejszej detekcji liczby jonów w funkcji ich stosunku masy do ładunku. Do celów zastosowania spektrometrii mas należy:

  • określenie składu pierwiastkowego związków chemicznych,
  • identyfikacja związków chemicznych i ich mieszanin,
  • określenie struktury związków chemicznych,
  • precyzyjne określenie składu złożonych mieszanin związków o dużych masach molowych w proteomice, metabolomice, chemii polimerów i badaniach materiałowych,
  • określenie składu izotopowego badanych substancji.

Spektrometry masowe jako sprzęt wykorzystywany w badaniach przesiewowych

Spektrometry masowe, które stanowią bazowe narzędzie służące do zastosowania spektrometrii mas, to urządzenia wykorzystywane między innymi w badaniach przesiewowych. W badaniach tego typu przeprowadzanych na noworodkach tandemowa spektrometria mas pozwala na oznaczenie profilu estrów karnityny i poszczególnych aminokwasów, które są nieprawidłowe w więcej niż 20 wrodzonych chorobach metabolicznych.

Wyposażenie laboratorium w zaawansowane technologicznie narzędzia, które zapewniają spójne, niezawodne i precyzyjne wyniki przeprowadzonych badań, jest niezbędne, by planowane analizy przebiegały w oczekiwany sposób. Przedsiębiorstwa takie jak firma Spektrometria z Warszawy będąca oficjalnym przedstawicielem marki SCIEX mają w swojej ofercie zarówno urządzenia, jak i oprogramowania umożliwiające wykonywanie precyzyjnych badań analitycznych w warunkach laboratoryjnych. W związku z tym do ich asortymentu należą również najwyżej klasy spektrometry masowe.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (brak ocen)
Loading...